Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε κλινικές μελέτες απέδειξε την ταχύτερη επούλωση πληγών με την χρήση PEMF – Παλμικών Ηλεκτρομαγνητικών Συχνοτήτων σε ζώα!

“Σύμφωνα με τα συμπεράσματά μας, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επιτάχυνση της επούλωσης τραύματος για τις πρώτες 9 ημέρες στα ζώα που εκτέθηκαν σε PEMF.Αυτό επιβεβαιώθηκε με πλανητομετρία και ιστολογική εξέταση.

Οι κύριες ιστολογικές ενδείξεις που δείχνουν αυξημένο ρυθμό επούλωσης στην ομάδα θεραπείας με PEMF, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου είναι η εμφάνιση από την 3η ημέρα ενός χαλαρού συνδετικού ιστού, νεοσχηματισμένων τριχοειδών αγγείων, αυξημένης επανεπιθηλίωσης και καλύτερης δομής ινών κολλαγόνου.”


Κατηγορία
Tags / Λέξεις Κλειδιά