“Αν θες να ταρακουνήσεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ταρακουνήσεις τον εαυτό σου.”

Ο Πυθαγόρας ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους της ανθρωπότητος, μας άφησε κάποιες καταπληκτικές αρχές για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας

αλλά και ένα φίλτρο τριών ερωτήσεων που πρέπει να υποβάλλουμε τον εαυτό μας πριν κοιμηθούμε

Τα θρυλικά αυτά τρία ερωτήματα:

  • Που έσφαλα;
  • Τι καλό έκανα;
  • Τι έπρεπε να κάνω και το παρέλειψα;

(Χρυσά Επη στίχ. 40-45)

“Πη παρέβην; Τι δ’ έρεξα; τούτων χρη εράν σε”.

Με αυτόν τον τρόπο, εξετάζουμε τον βιο μας, και γινόμαστε πιο ευ-συνείδητοι, αποκτούμε μεγαλύτερη συν-ειδητότητα του τι λέμε και τι κάνουμε,

ώστε και περιορίζουμε τα λάθη μας, και ο λόγος μας, γίνεται όφελος για τον αδελφό μας, όχι κολακείες,

αλλά αλήθειες με τρόπο που βοηθούν τον άλλο να κατανοήσει τυχόν λάθη του.

Βελτιωνόμαστε διαρκώς, αλλάζουμε προκατειλημμένες απόψεις και αποκρυσταλλωμένες πεποιθήσεις, και ξαναμαθαίνουμε τυχόν ελλείψεις μας.

Γιατί στον αιώνα που ζούμε, αμόρφωτος δεν είναι εκείνος πoυ δεν γνωρίζει να γράφει και να διαβάζει,

αλλά εκείνος που δεν μπορεί να μάθει, να ξεμάθει και να ξαναμάθει…

(Alvin Toffler)

Tags / Λέξεις Κλειδιά