ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ

Η Αποτοξίνωση αποτελεί το πιο βασικό στοιχείο, σε οποιαδήποτε μορφή Ίασης.

Aπευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που θέλει να δει τον οργανισμό του να δουλεύει σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά ειδικότερα σε ανθρώπους με βαριά τοξίνωση και χρόνια κόπωση.