Η λεγόμενη ανδροειδής παχυσαρκία, δηλαδή η συσσώρευση του λίπου χαμηλά στην κοιλιά αποτελεί ένδειξη πολλών μελλοντικών προβλημάτων αν δεν προσεχθεί […]
Πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά τα Δώρα της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής Είναι γνωστό, ότι ο Ιπποκράτης, καθώς και άλλοι γιατροί της […]